Laddar
Laddar
Laddar

Butikslösningar

Att skapa en attraktiv butiksupplevelse där man enkelt hittar det man söker blir viktigare allteftersom konkurrensen från e-handeln ökar. Samtidigt måste man tänka på lönsamheten och säkerställa att ”rätt” produkter syns och får plats i hyllorna. Därför erbjuder vi allt från hela butikskoncept där vi planerar hur sortimenten ska placeras för att få ett så bra kundvarv som möjligt, till enskilda planogram. Vi anpassar helt enkelt lösningarna utefter era behov.

Vi hjälper er med ett lönsamt butikskoncept

Oavsett om du är en stor kedja eller en liten butik, har du förmodligen funderat mycket på ditt butikskoncept. Varje hylla är viktig för den totala försäljningen och utmaningen är att få omsättning överallt i butiken.
Det är också viktigt att butiken och e-handeln kompletterar varandra. Kan man få man dessa att samspela finns det mycket att vinna på sista raden.

Digitaliseringen är på stor ingång – även i B2B segmentet – och man måste ta den i beaktning för att vara med och konkurrera i en framtida marknad. Det innebär inte att butiker kommer att försvinna, tvärtom måste man använda butikerna för att stärka sin position och sitt varumärke. En grundläggande faktor för en lönsam butik är produktplacering och butiksflöde. Utmaningen är att skapa en balans mellan att "fånga" besökaren i ett flöde så att man kan få omsättning i hela butiken och samtidigt skapa en översikt som gör det enkelt för besökaren att hitta det man behöver.  

Butiksbesökarens beteende har förändrats sedan digitaliseringen tog fart. De är mer pålästa, angelägna och kritiska vilket resulterar i att butiken och de anställda måste höja servicenivån för att möta besökarna där de är i sin köpresa. Att konvertera en besökare till kund är svårare idag och undersökningar visar att du inte har mer än 8 sekunder på dig att fånga besökarens intresse. Och med ett brett sortiment, måste man vara duktig på att veta vad som efterfrågas.  


För att skapa ett sortiment i butik som omsätter och inte bara hänger, kräver det att man har bra säljdata och kompetens om produkterna. När det är på plats kan man börja effektivisera sitt butiksflöde. Det som gör vår process unik är att vi kan kombinera er säljdata med vår säljdata vilket gör att vi får ett bättre beslutsunderlag. Med den översikten vi har, kan vi tillsammans med er arbeta oss fram till den mest lönsamma lösningen för just er. Vår ambition är att följa upp resultaten efter 12 månader för att – om det behövs – vidta nödvändiga åtgärder för vidare effektivisering.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation